11 Tetori ёshtё shpallur nga Organizata e Kombeve tё Bashkuarasi ‘’DITA NDЁRKOMBЁTARE E VAJZAVE’’.

Nё kёtё kuadёr, nё shkollёn 9-vjecare Sulё Misiri, Elbasan, u realizua njё aktivitet sensibilizues duke sjellё nё vёmёndje jetёn e vajzave dhe grave tё reja, si qytetar edhe si zёra tё fuqishёm qё bёjnё ndryshimin nё shkollё , familje dhe komunitet. Ky aktivitet promovoi trajtimin dhe dhёninen e mundёsive tё barabarta pёr vajzat nё fusha tё tilla si:arsimimi, ligji, kujdesishёndetёsor, liria nga dhuna dhe abuzimi. Kjo ditё ёshtё dёshmi dhe pёrmbushje e sё drejtёs sё vajzave pёr arsim dhe edukim. Arsimi ёshtё njё pёrcaktues pozitiv i zhvillimit nё cdo rezultat tё dёshiruar. Kjo ditё u promovua pёrmes punёs sё talenteve tё nxёnёsve tё kёsaj shkolle: piktura, vizatime, dramatizime tё cilat pasqyrojnё mё sё miri rrugёn drejt ndёrgjegjёsimit pёr tё gjithё. Kyaktivitet u realizua nё kuadёr tё projektit “Arsim Cilёsor dhe Gjithёpёrfshirёs nё Shqipёri, 2016-2018”, e cila mbёshtetet nga organizata Save the Children, nё partneritet me #IPSED dhe Insituti I Zhvillimit tё Arsimit ( #IZHA).

This function has been disabled for IPSED.