IPSED - INSTITUTI PËR PROMOVIMIN E ZHVILLIMIT SOCIAL EKONOMIK

TRAJNIM: Si të punojmë me prindërit për një angazhim më të mirë

Dita Botërore për Drejtësinë Sociale

Fuqia e Disleksisë

Vocational Education Advanced Training | Pjesa 1

Vocational Education Advanced Training | Pjesa 2

Kolazh nga aktivitetet ‘Shkolla Qëndër Komunitare’ në shkollat:  “Sul Misiri”, Elbasan | “Kadund i Ri”, Tiranë | “Kuqan”, Elbasan

Spot : Shkolla Qëndër Komunitare

Elbasan/Shkolla “Sul Misiri” | ‘Aktivitet Shkolla Qender Komunitare’

Tiranë/Shkolla “Katund i Ri” | ‘Aktivitet Shkolla Qender Komunitare’

Elbasan/Shkolla “Kuqan” | ‘Aktivitet Shkolla Qender Komunitare’

Burrel/Shkolla “Mustafa Gjestila” | ‘Aktivitet Shkolla Qender Komunitare’

This function has been disabled for IPSED.