“Stilet e prindёrimit dhe ndikimi i tyre nё zhvillimin e fёmijёve” ishte takimi informues i rradhёs realizuar nё kopshtin “Katundi i Ri” Tiranё, me #prindër#fëmijë e pjesmarrjen e psikologes sё Kopshtit Znj.Elmira Bushgjokaj.

Nё kёtё takim u shpjegua se çfarё konsiderohet stil prindёrimi dhe u specifikuan katёr llojet mё tipike tё tyre, qё ishin stili autoritar, liberal-tolerant, demokratik dhe neglizhues. Qёllimi i kёtij takimi ishte qё prindёrit tё njiheshin edhe me ndikimet qё ka secili prej stileve nё zhvillimin e fёmijёve, psikologia u ndal nё mёnyrё specifike tek secili prej tyre.

Njё prind u shpreh se “Pёrzierja e stilit liberal dhe demokratik kishte qёnё njё metodё e sukseshme pёr tё në rritjen e fёmijёve” të tij.

Ky takim u realizua nё kuadёr tё projektit “Arsim Cilёsor dhe Gjithёpёrfshirёs nё Shqipёri, 2016-2018”, qё zbatohet nga Save the Children, nё partneritet me #IPSED dhe Insituti i Zhvillimit tё Arsimit (#IZHA).

 

This function has been disabled for IPSED.