Një aktivitet tepër i bukur realizuar nga Stafi IPSED, në bashkëpunim me prindërit dhe fëmijët e kopshtit Katundi i Ri, Tiranë, në kuadrin e Projektit Arsim Cilësor dhe Gjithpërfshirës në Shqipëri 2016-2018.
Aktiviteti pati si qëllim zhvillimin e elementëve edukativ në krijimin e një klime festive përmes aktrimit dhe kërcimeve popullore për festat e 28-29 Nëntorit.