‘Punime me materiale të riciklueshme’ ishte aktiviteti i rradhës me #prindër dhe #nxënës Shkolla Mustafa Gjestila, BURREL, realizuar nga ‘#Klubi i #Artizanëve të Vegjël krijuar nё kuadёr tё veprimtarive #ShkollaQendërKomunitare.

Punimet e realizuara nga ky klub shkollor do të ekspozohen përgjatë realizimit të veprimtarisë SHQK me prindër e pjesëtarë të komunitetit , me tematikë: “Arti mes nesh”.

Prindёrit u shprehёn që aktivitete të tilla nxisin kreativitetin, shpirtin artistik, mënyrën e të menduarit si dhe bashkpunimin në grup tek fëmijët.

Ky takim u realizua nё kuadёr tё projektit “Arsim Cilёsor dhe Gjithёpёrfshirёs nё Shqipёri, 2016-2018”, qё zbatohet nga Save the Children, nё partneritet me #IPSED dhe Insituti i Zhvillimit tё Arsimit ( #IZHA).

 

This function has been disabled for IPSED.