IPSED - INSTITUTI PËR PROMOVIMIN E ZHVILLIMIT SOCIAL EKONOMIK

Takim “SIGURIA NË INTERENET” | Shkolla “Dëshmorët e Prishtinës”, SHKODËR