Në bashkëpunim me psikologen e shkollës, në të dy shkollat të Tiranës u realizuan takime mes prindërve që kanë fëmijë në moshën 12-15 vjec. Këto takime kishin formën e një bashkëpbisedimi ku pa një interesim shumë i madh i nënave sidomos për disa sjellje që ata i quanin ‘të moshës’ dhe për të cilat kishin nevojë për mbështetje dhe këshilla profesionale në mënyrë që të mund ti trajtonin pa shkaktuar probleme në mardhënien e tyre me fëmijët adoleshentë.
Në këto takime, prindërit u shprehen se kjo ishte një temë shumë e vlefshme për ta duke ju referuar të gjithë ndryshimevë që ata hasin në sjelljet e fëmijëve të tyre të cilat nuk dinë sesi ti menaxhojnë.

This function has been disabled for IPSED.