IPSED - INSTITUTI PËR PROMOVIMIN E ZHVILLIMIT SOCIAL EKONOMIK

Trajnim “FUQIZIMI I RRJETEVE PROFESIONALE TË MËSUESVE, Të mësuarit nëpërmjet portofolit” | Tiranë