IPSED - INSTITUTI PËR PROMOVIMIN E ZHVILLIMIT SOCIAL EKONOMIK

TUR VIRTUAL NË MUZEUN KOMBËTAR GJERGJ KASTRIOT SKËNDERBEU, KRUJË

TUR VIRTUAL NË MUZEUN KOMBËTAR GJERGJ KASTRIOT SKËNDERBEU, KRUJË është realizuar nga IPSED me mbështetjen e Ministrise së Kulturës në kuadër të Thirrjes për Projekt-propozime 2022 në Art-Kulturë dhe Trashëgimi Kulturore. Ky Tur Virtual synon të promovojë historinë dhe trashëgiminë ...

Tryezë të Rrumbullakët “Si të përmirësojmë qasjen në drejtësi për grupet vulnerabël”

Ky aktivitet ka si qëllim të diskutojë pengesat e ndryshme ligjore për të patur qasje në drejtësi dhe shërbimet e ndihmës juridike për të rinjtë që i përkasin grupeve vulnerabël në rajonin e Lushnjes, bazuar në rekomandimet dhe konkluzionet e Strategjisë ...

Përmirësimi i njohurive të fermerëve të bujqësisë organike në lidhje me procesin e Integrimit Evropian

Ky projekt financohet nga skema e granteve dhënë në kuadër të IPA II European Union Integration Facility 2014 "Mbështetje e organizatave të shoqërisë civile për zbatimin e ngritjes së kapaciteteve per aksione që do rrisin dialogun e politikave dhe ndërgjegjësimin ...

Ngritja e Mekanizmit të Referimit në Bashkinë Lushnje

Në përmbushjen e detyrimeve Ligjore Bashkia Lushnje finalizoi sot nënshkrimin marrëveshjes PËR NGRITJEN E MEKANIZMIT TË BASHKËRENDIMIT TË PUNËS PËR REFERIMIN DHE TRAJTIMIN E RASTEVE TË DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE DHE MËNYRËN E PROCEDIMIT TË TIJ. Referuar në VKM 334, ...

DITA NDЁRKOMBЁTARE E VAJZAVE

11 Tetori ёshtё shpallur nga Organizata e Kombeve tё Bashkuarasi ‘’DITA NDЁRKOMBЁTARE E VAJZAVE’’. Nё kёtё kuadёr, nё shkollёn 9-vjecare Sulё Misiri, Elbasan, u realizua njё aktivitet sensibilizues duke sjellё nё vёmёndje jetёn e vajzave dhe grave tё reja, si ...

Sesione Informimi me Prindër: Si të identifikojmë dhe parandalojmë fenomentet e bullizmit në kopshte

Bullizmi është një fenomen i cili nis që në kopesht. Instituti i Shëndetit Publik thotë në një raport të fundit se 14% e fëmijëve që frekuentojne kopshtet janë të prekur nga ky fenomen. Në këtë kuadër u realizuan 8 Sesione ...

PLATFORMË KONSULTUESE PËR ZHVILLIM NË ARSIMIN PROFESIONAL

U Zhvillua sot takimi i parë i PLATFORMËS KONSULTUESE PËR ZHVILLIM NË ARSIMIN PROFESIONAL me mbështetjen e IPSED dhe Protik Innovation Center, në partneritet me Agjencinë Kombëtare të AFP-së dhe Kualifikimeve. Kjo Platformë ka për qëllim të kontribojë në zhvillimin ...

PANAIRI I-rë SHKOLLA QENDËR KOMUNITARE nё ELBASAN

U zhvillua sot Panairi i-rë Shkolla Qendër Komunitare nё Elbasan me pjesëmarrjen e 19 Shkollave SHQK të këtij rajoni. Ky aktivitet u organizua nga DAR Elbasan dhe u përshëndet nga përfaqësues të Bashkisë Elbasan, Prefekturës Elbasan, Organizata të ndryshme që operojnë në këtë rajon, ...

HIGJENA PERSONALE DHE ORALE

“Higjena Personale dhe Orale” ishte tema e takimit informues të rradhёs realizuar Shkolla 9-vjecare "Kuqan" - Qender komunitare, Elbasan, me prindër, dhe fëmijë nё kuadёr tё veprimtarive Shkolla Qendër Komunitare. Gjatë takimit u diskutua mbi higjenën personale dhe atë orale, ku prindërit që kishin fëmijë ...

DITA E BALONAVE

“Dita e Balonave” ishte aktiviteti i rradhёs me prindërit, edukatoret dhe fëmijët e Kopështit Nr.7, Elbasan. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të nismës ‘Kopshti si Qëndër Komunitare’, ku fëmijët u njohën me Ditën e Balonave dhe sëbashku me prindërit ndërtuan balonat e tyre. Ky aktivitet shërbeu edhe si kohë e kaluar ...

EKSPERIMENTE SHKENCORE NGA NXËNËSIT

“Eksperimente shkencore nga nxënësit” ishte aktiviteti i rradhёs me prindërit, mësuesit dhe nxënësit e Klubit të Shkencës në Shkolla 9-vjecare "Kuqan" - Qender komunitare, Elbasan. Ky aktivitet kishte si synim të ndante me të pranishmit dhe prindërit sesa e rëndësishme është shkenca dhe si duhet të stimulojmë ...

ARTI MES NESH

“Arti mes nesh”, ishte aktiviteti i radhës i zhvilluar në Shkolla Mustafa Gjestila, Burrel. Ku morën pjesë prindër, mësues, pjesëtarë të komunitetit dhe nxënësit e klasës së III-B. Në këtë aktivitet ishin të ftuar përfaqësues të Zyrës Arsimore Mat Znj.Shpresa Tusha e Znj.Teuta Karaj dhe ...

This function has been disabled for IPSED.