TUR VIRTUAL NË MUZEUN KOMBËTAR GJERGJ KASTRIOT SKËNDERBEU, KRUJË është realizuar nga IPSED me mbështetjen e Ministrise së Kulturës në kuadër të Thirrjes për Projekt-propozime 2022 në Art-Kulturë dhe Trashëgimi Kulturore.

Ky Tur Virtual synon të promovojë historinë dhe trashëgiminë kulturore vecanërisht tek fëmijët duke krijuar një narativ të re të të promovuarit të kulturës dhe trashëgimis kulturore përmes syve dhe zërit të fëmijëve me një metodologji didaktike kontemporane e cila reflekton kërkesat dhe zhvillimin e brezit të ri.

Ky projekt synon të kthejë muzet dhe sitet e trashëgimisë dhe historisë kombëtare në atraksione  dhe në vende të dashur për fëmijët përmes përdorimit teteknologjë së informacionit dhe duke krijuar formate virtuale të cilët përmes një narative të përshatur për këtë target grup lënë gjurmë në formimin dhe arsimin e tyre.