Trajnim: Ngritja e kapaciteteve për stafin e Agjencisë Rajonale të Zhvillimit Kukës në Menaxhim të Ciklit  të Projektit  dhe teknikat për mbledhjen e fondeve, i kontraktuar nga ILO. Trajnimi pati si qëllimi të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve të Agjencisë Rajonale të Zhvillimit të sapo-formuar, për ti aftësuar për të hartuar, menaxhuar, monitoruar dhe vlerësuar iniciativa dhe projekte me qëllim  promovimin e mundësive të reja të zhvillimit socio-ekonomik në Qarkun e Kukësit.

Si pjesë e trajnimit stafit të Agjencisë iu ofrua informacioni i nevojshëm mbi procedurat ligjore për aplikime në projekte të ndrsyhme, si dhe të mekanizmave të ndryshëm të financimit dhe menaxhimit të fondeve që do të ndiqet nga qeveritë lokale.