IPSED - INSTITUTI PËR PROMOVIMIN E ZHVILLIMIT SOCIAL EKONOMIK

IPSED – Instituti për Promovimin e Zhvillimit Social Ekonomik,  operon në një gamë të gjerë fushash – nga kërkimet studimore në planifikimin e ndërhyrjeve në sektorë të ndryshëm, përmes një metodologjie sistemike bazuar në analizën e nevojave, monitorimin e vazhdueshëm të performacës dhe vlerësimin e rezultateve për të përmirësuar performacën.

IPSED ka një eksperiencë të gjatë dhe disa vjecare në shumë fusha dhe ka potencialin të aktivizojë në cdo moment ekspertizë të kualifukuar sipas fushave të ndërhyrjes.

IPSED operon me një rrjet të gjërë bashkëpuntorësh të përbërë nga institucione kombëtare dhe ndërkombëtare, qëndrore dhe vendore,  publike dhe private.

IPSED ështe prezente me rrjet ekpertësh dhe ekperiencë operative në 80% të rajoneve të Shqipërisë: Tiranë, Lezhë, Shkodër, Durrës, Elbasan, Fier, Lushnje, Vlorë, Gjirokastër, Sarandë, Pogradec, Korcë, Dibër, Kukës.

IPSED Ekpsertiza:

 1. Trajnime dhe Ngritje Kapacitetesh për:
 • Ofruesit dhe Stafin Pedagogjik të Arsimit Profesional.
 • Ofruesit dhe Stafin Pedagogjik të Arsimit të Përgjithshëm (sistemi k-12).
 • Aftësim për Tregun e Punës.
 • Aftësim për ofrimin e shërbimeve të Kujdesit Shoqëror dhe Shëndetësor.
 • Menaxhim të Burimeve Njerëzore.
 1. Studime Sektoriale:
 • Zhvillimi i sektorit të Shoqërisë Civile dhe hartimi i politikave të zhvillimit.
 • Analiza Studimore për identifikimin e potencialeve për punësim.
 • Analiza studimore sektoriale.
 • Identifikimi i potencileve për zhvillim dhe ri-vitalizimin e zonave rurale.
 • Identifikim dhe promovim i modeleve të binzesit sipas parimeve të zhvillimit të qëndrueshë
 1. Asistencë Teknike:
 • Hartim dhe menaxhim projektesh.
 • Procedurat e vlerësimit, monitorimit dhe asistencës teknike të programeve të ndryshme të komisionit europian.
 • Ngritja dhe promovimi i modeleve të Agjensive të Zhvillimit Rajonal.
 • Përgatitja dhe aplikimi për programet europiane.
 1. Menaxhim i Eventeve dhe Aktivieteve:
 • IPSED është i specializuar në organizim Aktivitetesh: Panaire, Konferenca,  Workshope, Forume, Trajnime, Vizita Studimore të përsonalizuara,

This function has been disabled for IPSED.