IPSED - INSTITUTI PËR PROMOVIMIN E ZHVILLIMIT SOCIAL EKONOMIK

Projektet e fundit:


Active Citizen – British Council Training

Projekti Qytetar Aktiv, i mbështetur nga Këshilli Britanik, është pjesë e Programit Aftësi për një Shoqëri më të Fortë, i cili synon të mbështesë politikat dhe agjendat e qeverive kombëtare në Ballkanin Perëndimor për të zhvilluar një sistem që nxit pjesëmarrjen dhe...

Qytetar Aktiv të informuar kundrejt qasjes në drejtësi

Objektivi i kryesor i projektit është përmirësimi i qasjes në sistemin e drejtësisë duke rritur kapacitetet vendore, bazuar në konkluzionet dhe rekomandimet nga këndvështrimi i qytetarëve, në përputhje me Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut (SELP) të...

“TRAJNIM I AVANCUAR FORMIMI PROFESIONAL” IPSED DHE PROTIK

“Trajnim i avancuar mbi arsimin profesional “. Qëllimi i këtij projekti është për të trajnuar dhe për të arritur një numër të madh të mësimdhënësve dhe nxënësve për të përdorur në mënyrë efikase resurset teknologjike për të rinjtë për të ndërtuar aftësi për punësim....

Aktivitetet e fundit:


PARTNERËT

logo-m-arsimit 1  izha         logo-undp    logo-mmsr

risi_logo_with_slogan         protik-logo    world-wison-logo     LOGO SHKP    microsoft-gray       logo-anila-bashllari

This function has been disabled for IPSED.