IPSED - INSTITUTI PËR PROMOVIMIN E ZHVILLIMIT SOCIAL EKONOMIK

Tryezë të Rrumbullakët “Si të përmirësojmë qasjen në drejtësi për grupet vulnerabël”

Ky aktivitet ka si qëllim të diskutojë pengesat e ndryshme ligjore për të patur qasje në drejtësi dhe shërbimet e ndihmës juridike për të rinjtë që i përkasin grupeve vulnerabël në rajonin e Lushnjes, bazuar në rekomandimet dhe konkluzionet e Strategjisë ...
Read More

Përmirësimi i njohurive të fermerëve të bujqësisë organike në lidhje me procesin e Integrimit Evropian

Ky projekt financohet nga skema e granteve dhënë në kuadër të IPA II European Union Integration Facility 2014 "Mbështetje e organizatave të shoqërisë civile për zbatimin e ngritjes së kapaciteteve per aksione që do rrisin dialogun e politikave dhe ndërgjegjësimin ...
Read More

Ngritja e Mekanizmit të Referimit në Bashkinë Lushnje

Në përmbushjen e detyrimeve Ligjore Bashkia Lushnje finalizoi sot nënshkrimin marrëveshjes PËR NGRITJEN E MEKANIZMIT TË BASHKËRENDIMIT TË PUNËS PËR REFERIMIN DHE TRAJTIMIN E RASTEVE TË DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE DHE MËNYRËN E PROCEDIMIT TË TIJ. Referuar në VKM 334, ...
Read More

DITA NDЁRKOMBЁTARE E VAJZAVE

11 Tetori ёshtё shpallur nga Organizata e Kombeve tё Bashkuarasi ‘’DITA NDЁRKOMBЁTARE E VAJZAVE’’. Nё kёtё kuadёr, nё shkollёn 9-vjecare Sulё Misiri, Elbasan, u realizua njё aktivitet sensibilizues duke sjellё nё vёmёndje jetёn e vajzave dhe grave tё reja, si ...
Read More

Sesione Informimi me Prindër: Si të identifikojmë dhe parandalojmë fenomentet e bullizmit në kopshte

Bullizmi është një fenomen i cili nis që në kopesht. Instituti i Shëndetit Publik thotë në një raport të fundit se 14% e fëmijëve që frekuentojne kopshtet janë të prekur nga ky fenomen. Në këtë kuadër u realizuan 8 Sesione ...
Read More

PLATFORMË KONSULTUESE PËR ZHVILLIM NË ARSIMIN PROFESIONAL

U Zhvillua sot takimi i parë i PLATFORMËS KONSULTUESE PËR ZHVILLIM NË ARSIMIN PROFESIONAL me mbështetjen e IPSED dhe Protik Innovation Center, në partneritet me Agjencinë Kombëtare të AFP-së dhe Kualifikimeve. Kjo Platformë ka për qëllim të kontribojë në zhvillimin ...
Read More

PANAIRI I-rë SHKOLLA QENDËR KOMUNITARE nё ELBASAN

U zhvillua sot Panairi i-rë Shkolla Qendër Komunitare nё Elbasan me pjesëmarrjen e 19 Shkollave SHQK të këtij rajoni. Ky aktivitet u organizua nga DAR Elbasan dhe u përshëndet nga përfaqësues të Bashkisë Elbasan, Prefekturës Elbasan, Organizata të ndryshme që operojnë në këtë rajon, ...
Read More

HIGJENA PERSONALE DHE ORALE

“Higjena Personale dhe Orale” ishte tema e takimit informues të rradhёs realizuar Shkolla 9-vjecare "Kuqan" - Qender komunitare, Elbasan, me prindër, dhe fëmijë nё kuadёr tё veprimtarive Shkolla Qendër Komunitare. Gjatë takimit u diskutua mbi higjenën personale dhe atë orale, ku prindërit që kishin fëmijë ...
Read More

DITA E BALONAVE

“Dita e Balonave” ishte aktiviteti i rradhёs me prindërit, edukatoret dhe fëmijët e Kopështit Nr.7, Elbasan. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të nismës ‘Kopshti si Qëndër Komunitare’, ku fëmijët u njohën me Ditën e Balonave dhe sëbashku me prindërit ndërtuan balonat e tyre. Ky aktivitet shërbeu edhe si kohë e kaluar ...
Read More

EKSPERIMENTE SHKENCORE NGA NXËNËSIT

“Eksperimente shkencore nga nxënësit” ishte aktiviteti i rradhёs me prindërit, mësuesit dhe nxënësit e Klubit të Shkencës në Shkolla 9-vjecare "Kuqan" - Qender komunitare, Elbasan. Ky aktivitet kishte si synim të ndante me të pranishmit dhe prindërit sesa e rëndësishme është shkenca dhe si duhet të stimulojmë ...
Read More

ARTI MES NESH

“Arti mes nesh”, ishte aktiviteti i radhës i zhvilluar në Shkolla Mustafa Gjestila, Burrel. Ku morën pjesë prindër, mësues, pjesëtarë të komunitetit dhe nxënësit e klasës së III-B. Në këtë aktivitet ishin të ftuar përfaqësues të Zyrës Arsimore Mat Znj.Shpresa Tusha e Znj.Teuta Karaj dhe ...
Read More

DITA E KARRIERËS – TË EDUKOJMË FËMIJËT TANË PËR TË BËRË ZGJEDHJET E DUHURA NË JETË

'Dita e Karrierës - Të edukojmë fëmijët tanë për të bërë zgjedhjet e duhura në jetë', ishte aktiviteti i rradhës në Shkollën “Dëshmorët e Prishtinës”, Shkodër. Në këtë aktivitet ishin të ftuar përfaqësues nga Shkollat e Mesme Profesionale dhe Zyra ...
Read More