Projekti Qytetar Aktiv, i mbështetur nga Këshilli Britanik, është pjesë e Programit Aftësi për një Shoqëri më të Fortë, i cili synon të mbështesë politikat dhe agjendat e qeverive kombëtare në Ballkanin Perëndimor për të zhvilluar një sistem që nxit pjesëmarrjen dhe angazhimin më të madh të të rinjve në proceset sociale dhe politike si dhe rrit pavarësinë ekonomike dhe financiare të rinisë.

Kjo u arit nëpërmjet ofrimit të një sërë aftësish edukuese joformale që do të ndihmonjnë të rinjtë në zonat e përzgjedhura në Shqipëri për të përmirësuar shanset e tyre për mundësitë e punësimit dhe jetë më të mirë, si dhe për t’u angazhuar me qeveritë dhe komunitetet e tyre për një përgjegjësi më të mirë dhe ndryshime pozitive sociale.

This function has been disabled for IPSED.