Active Citizen – British Council Training

Active Citizen – British Council Training

Projekti Qytetar Aktiv, i mbështetur nga Këshilli Britanik, është pjesë e Programit Aftësi për një Shoqëri më të Fortë, i cili synon të mbështesë politikat dhe agjendat e qeverive kombëtare në Ballkanin Perëndimor për të zhvilluar një sistem që nxit pjesëmarrjen dhe...
DITA NDЁRKOMBЁTARE E VAJZAVE

DITA NDЁRKOMBЁTARE E VAJZAVE

  11 Tetori ёshtё shpallur nga Organizata e Kombeve tё Bashkuarasi ‘’DITA NDЁRKOMBЁTARE E VAJZAVE’’. Nё kёtё kuadёr, nё shkollёn 9-vjecare Sulё Misiri, Elbasan, u realizua njё aktivitet sensibilizues duke sjellё nё vёmёndje jetёn e vajzave dhe grave tё reja, si...