IPSED - INSTITUTI PËR PROMOVIMIN E ZHVILLIMIT SOCIAL EKONOMIK

Aktivitet “DYER TË HAPURA, MENDJE TË NDRITURA” | Shkolla “Dëshmorët e Prishtinës”, Shkodër