Qytetar Aktiv të Informuar kundrejt qasjes në drejtësi

#1 TRAJNIM Qytetar Aktiv të Informuar dhe Akses në Drejtësi (6)

Objektivi i kryesor i projektit është përmirësimi i qasjes në sistemin e drejtësisë për të rinjtë vulnerabel duke rritur kapacitetet vendore, bazuar në konkluzionet dhe rekomandimet nga këndvështrimi i qytetarëve, në përputhje me Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut (SELP) të  Parlamentit Shqiptar.

Qëllimi i projektit është informimi i grupeve të vulnerabël se si të kenë qasje në shërbimet e drejtësisë dhe ndihmës juridike dhe t’i mbështesin ata të bëhen qytetarë aktivë; të identifikojnë pengesat e mundshme në qasjen në drejtësi dhe ndihmën juridike falas, duke i komunikuar këto çështje me vendimmarrësit e politikave në rajonin e Lushnjes duke propozuar zgjidhje.

Skills

Posted on

October 18, 2018