“Emergjencat civile” ishte aktiviteti i rradhёs i realizuar nё klasën VII-A, në Shkolla 9-të vjecare “17 Shkurti” – Qesarak, Tiranë.

Nё kёtё takim u shpjeguan nga ana teorike rregullat qё duhet tё ndiqen gjatё fatёkeqsive natyrore si zjarret, tёrmetet dhe pёrmbytjet dhe u shoqёruan me Video, që Save the Children ka përgatitur për këto trajnime, si mё poshtё:
Zjarret
1. https://www.youtube.com/watch?v=-wgj_kkZofU&t=44s
Pёrmbytjet
2. https://www.youtube.com/watch?v=T4OPmiHOcAs&t=5s
Tёrmetet
3. https://www.youtube.com/watch?v=zNSX3ymghQ4&t=153s

Ky aktivitet erdhi nё vazhdimёsi tё takimeve tё mёparshme të realizuara nga Save the Children me disa përfaqësues të shkollës.

E veçanta e kёtij aktiviteti ishte se nga grupi i trajnuar në këtë klasë, u krijuan tre grupe, të cilët do të trajnojnë të bashkëmoshatarët e tyre në ditët në vijim.

Ky takim u realizua nё kuadёr tё projektit “Arsim Cilёsor dhe Gjithёpёrfshirёs nё Shqipёri, 2016-2018”, qё zbatohet nga Save the Children, nё partneritet me #IPSED dhe Insituti i Zhvillimit tё Arsimit (#IZHA).

This function has been disabled for IPSED.