TRAJNIM ME MËSUESIT: “SI NDIKOJNË SITUATAT E TË NXËNIT NË MOTIVIMIN  FËMIJËVE NË PROCESIN MËSIMOR”, u realizua në datën 17 Shkurt 2017 me mësuesit e ciklit 9 – vjecar në Shkodër.

Në këtë trajnim mësuesit u njohën me Metodologjinë e Mësimdhënies bazuar në kompetenca dhe situatat e të nxënit për motivim efektiv të fëmijëve në procesin mësimor. Moduli shpjegonte konceptin dhe parimet e të nxënit dhe të mësimdhënies kontekstuale.

Gjatë trajnimit mësuesit u njohën me hapat që duhet të kenë parasysh për metodat interactive. Kjo metodtë është shumë e rëndësishme pas i shërben drejtpërdrejt nxënësit.

Ky trajnim u organizua në vijim të aktiviteteve dhe trajnimeve që po zhvillohen në mbështetje të punës së mësueve në kuadër të projektit “Arsim Cilësor e Gjithëpërfshirës në Shqipëri, 2016-2018”, që Save the Children po zbaton në partneritet me #IPSED dhe IZHA.

This function has been disabled for IPSED.