Trajnim: Ngritja e kapaciteteve për stafin e Agjencisë Rajonale të Zhvillimit Kukës në Menaxhim të Ciklit  të Projektit  dhe teknikat për mbledhjen e fondeve, i kontraktuar nga ILO. Trajnimi pati si qëllimi të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve të Agjencisë Rajonale të Zhvillimit të sapo-formuar, për ti aftësuar për të hartuar, menaxhuar, monitoruar dhe vlerësuar iniciativa dhe projekte me qëllim  promovimin e mundësive të reja të zhvillimit socio-ekonomik në Qarkun e Kukësit.

Si pjesë e trajnimit stafit të Agjencisë iu ofrua informacioni i nevojshëm mbi procedurat ligjore për aplikime në projekte të ndrsyhme, si dhe të mekanizmave të ndryshëm të financimit dhe menaxhimit të fondeve që do të ndiqet nga qeveritë lokale.

This function has been disabled for IPSED.